Projekt realizowany przez:

Fundację Uniwersytetu w Białymstoku
UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS


Projekt realizowany jest
dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji,


a także wsparciu finansowemu:


Fundacji im. Stefana Batorego

Prezydenta Miasta Białegostoku

Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego

we współpracy z:


Uniwersytetem w Białymstoku

Instytutem Socjologii UwB

Instytutem Historii UwB

Muzeum Historycznym
w Białymstoku

Archiwum Państwowym
w Białymstoku

Klubem Przewodników Turystycznych
przy regionalnym PTTK


Stowarzyszeniem
Żydowskie Motywy


Akademickim Klubem
Turystyczno-Krajoznawczym

Zobacz również:
         

Fundacja UwB
na Facebooku

ARCHIWALIA

  1. Przywilej regulujący status społeczności żydowskiej w Białymstoku, nadany przez Stefana Mikołaja Branickiego w 1692 r. (odpis z dokumentu w Kamerze Wojny i Domen z 1802 r.) - ze zbiorów Archiwum Państwowego w Białymstoku
  2. Karta z Księgi Urodzonych Okręgu Bożniczego w Białymstoku za rok 1859 (akt urodzenia Ludwika Zamenhofa, pozycja nr 47) - ze zbiorów Archiwum Państwowego w Białymstoku
  3. Plany Białegostoku:
  4. Lista transportowa dzieci z Terezina do Ośwęcimia (1943 r.) - ze zbiorów Yad Vashem
  5. Lista transportowa dorosłych z Terezina do Oświęcimia (1943 r.) - ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  6. Żydowscy absolwenci Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku wg Księgi Matur z lat 1919-1939 - ze zbiorów muzeum szkoły (opracował Radosław Poczykowski)
  7. Miscellanea