Projekt realizowany przez:

Fundację Uniwersytetu w Białymstoku
UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS


Projekt realizowany jest
dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji,


a także wsparciu finansowemu:


Fundacji im. Stefana Batorego

Prezydenta Miasta Białegostoku

Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego

we współpracy z:


Uniwersytetem w Białymstoku

Instytutem Socjologii UwB

Instytutem Historii UwB

Muzeum Historycznym
w Białymstoku

Archiwum Państwowym
w Białymstoku

Klubem Przewodników Turystycznych
przy regionalnym PTTK


Stowarzyszeniem
Żydowskie Motywy


Akademickim Klubem
Turystyczno-Krajoznawczym

Zobacz również:
         

Fundacja UwB
na Facebooku

GALERIA

  1. Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku - zdjęcia współczesne
  2. Białystok w starej fotografii - ze zbiorów Archiwum Państwowego w Białymstoku i prywatnych kolekcjonerów
  3. Białostoczanie pochodzenia żydowskiego - ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku
  4. Obrazy artystów żydowskich związanych z Białymstokiem
  5. Wystawa projektu prezentowana na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB

1. Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku - zdjęcia współczesne

Dzielnica Piaski, skrzyżowanie ulic Młynowej, Pięknej i Mariańskiego

Dzielnica Piaski, skrzyżowanie ulic Młynowej, Pięknej i Mariańskiego, c.d.

Wspornik lampy, ul. Młynowa 23

Cmentarz choleryczny przy ul. Bema

Dzielnica Piaski, ul. Młynowa

Dzielnica Piaski, ul. Młynowa, c.d.

Dzielnica Piaski, ul. Młynowa, c.d.

Dzielnica Piaski, ul. Młynowa, c.d.

Dzielnica Piaski, ul. Młynowa, c.d.

Stare i nowe, al. Piłsudskiego i ul. Waryńskiego (od strony podwórek)

Dawna siedziba towarzystwa Linas Chajlim


Cemntarz przy ul. Wschodniej

ˆ powrót

2. Białystok w starej fotografii - ze zbiorów Archiwum Państwowego w Białymstoku i prywatnych kolekcjonerów

Materiały Marii Kolendo

Materiały Marii Kolendo

Materiały Marii Kolendo

ˆ powrót

3. Białostoczanie pochodzenia żydowskiego - ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku

Ludwik Zamenhof

 Osip Dymow

Albert B. Sabin na znaczku United States Postal Service
Źródło: www.usps.com

ˆ powrót

4. Obrazy artystów żydowskich związanych z Białymstokiem

Efraim i Menasze Seidenbeutel, "Portret dziewczynki z kwiatami."

Efraim Seidenbeutel, "Kazimierz nad Wisłą"
http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje26/text12p.htmIzaak Celnikier, "Anna w tej sukni na niebieskim tle",1986.Izaak_Celinker, "Pokój w Getcie"
http://www.malarze.com/plobraz.php?id=860&l=plMax Weber, "Figures on the beach", 1926.Max Weber, "Imaginative Still Life", 1918.Max Weber, "Paris Rooftops", 1906.Max Weber, "The Critic, Paris (from the rue de la Gaieté Series)", 1906.

ˆ góra strony