Projekt realizowany przez:

Fundację Uniwersytetu w Białymstoku
UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS


Projekt realizowany jest
dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji,


a także wsparciu finansowemu:


Fundacji im. Stefana Batorego

Prezydenta Miasta Białegostoku

Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego

we współpracy z:


Uniwersytetem w Białymstoku

Instytutem Socjologii UwB

Instytutem Historii UwB

Muzeum Historycznym
w Białymstoku

Archiwum Państwowym
w Białymstoku

Klubem Przewodników Turystycznych
przy regionalnym PTTK


Stowarzyszeniem
Żydowskie Motywy


Akademickim Klubem
Turystyczno-Krajoznawczym

Zobacz również:
         

The University of Bialystok Foundation
on Facebook


Contact

The University of Bialystok Foundation
UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, pok. 511
15 - 097 Białystok
tel./fax. 085-745-71-76
e-mail: fundacja@uwb.edu.pl
strona: www.fundacja.uwb.edu.plPut this on your website: